Sistem pokretnih regala
Sistem pokretnih regala

Optimizacija prostora, idealan sistem za hladnjače i skladišta sa temperaturnim režimom

Primena

Sistem se sastoji od paletnih regala montiranih na pokretne baze koje se pomeraju po širini, otvarajući tako radni prolaz u kom se nalazi paleta koja treba da se preuzme u tom trenutku, a sve sa ciljem da skladištenje učini što kompaktnijim, dobijajući time na kapacitetu, a opet bez ugrožavanja pristupa svakoj paleti u magacinu. Pokretne baze su opremljene mehanizmima koji omogućavaju pomeranje, i elektronikom i drugom sigurnosnom opremom koja garantuje bezbedno i efikasno odvijanje operacija. Šine po kojima se mobilne baze kreću su ugrađene u pod, i u ravni poda su čima se omogućava nesmetano kretanje viljuškara. Baze sa regalima se kreću veoma lako prilikom otvaranja odabranog prolaza. Sistemi se uglavnom projektuju sa krajnjim regalima fiksiranim za pod, pokretnim regalima postavljenim između njih i samo jednim prolazom za viljuškar. Sistem i elementi paletnih regala koji se montira na pokretne baze je u potpunosti isti kao i kod klasičnih paletnih regala.

Prednosti

  • Optimalno iskorišćenje slobodnog prostora,
  • Povećanje kapaciteta skladištenja izbacivanjem dodatnih radnih prolaza i ostavljanja samo jednog koji je se otvara pokretanjem regala u datom trenutku,
  • Idealan za hladnjače i magacine sa temperaturnim režimima,
  • Zahvaljujući značajnim uštedama u prostoru inicijalna razlika u investicijama se veoma brzo vraća posmatrajući u poređenju sa drugim sistemima.

Još kategorija

1800

I više
projekata

18

godina iskustva
sa skladišnim sistemima

18

država sa referentnim
projektima