Protočni regali
Protočni regali

Idealan sistem za skladištenje kvarljivih proizvoda sa velikom rotacijom, kao i robe široke potrošnje konstantnog protoka

Primena

Sistem protočnih regala za paletizovanu robu predstavlja kompaktne strukture koje u sebi sadrže rolere postavljene u malom nagibu kako bi palete mogle da skliznu bez pogona sa jedne na drugu stranu trake. Palete se postavljaju na viši kraj trake i pomeraju se uz pomoć gravitacione sile kontrolisanom brzinom ka drugom kraju gde se zadržavaju sve dok ih radnik ne preuzme.

Na ovaj način se vreme izvršenja operacija snižava na najmanji mogući nivo i ujedno se štedi na prostoru. Protočni regali omogućavaju perfektnu rotaciju uskladištenih proizvoda primenom FIFO sistema (Prva paleta koja uđe u sistem je ujedno i prva koja će se preuzeti). Ovo sistem čini idealnim za kvarljive proizvode i proizvode kod kojih je važno obratiti pažnju na datum proizvodnje.

Bitne prednosti i prilagodljivost ovog sistema ga čini pogodnim za upotrebu u bilo kojoj grani industrije i distribucije kao što su prehrambena, automobilska, farmaceutska, hemijska i dr. 

Prednosti

  • Palete su postavljene na rolere i pomeraju se uz pomoć gravitacione sile;
  • Optimalni tok robe zahvaljujući položaju robe u okviru FIFO sistema;
  • Idealan za skladištenje robe sa kraćim rokom trajanja;
  • Perfektna kontrola zaliha;
  • Makslimalno iskorišćen kapacitet zbog kompaktnosti sistema.

Još kategorija

1800

I više
projekata

18

godina iskustva
sa skladišnim sistemima

18

država sa referentnim
projektima