Klasični skladišni sistemi
Klasični skladišni sistemi

Najčešće korišćeni sistemi, dizajnirani za skladištenje paleta sa različitim tipovima proizvoda.

Primena

Konvencionalni sistemi predstavljaju najbolje rešenje za magacine u kojima je neophodno da se skladište različiti paletizovni proizvodi. Paletama se lako pristupa i svaka paleta je dostupna direktno. Nema potrebe za pomeranjem susednih paleta da bi se jednoj pristupilo. Skladišta sa klasičnim paletnim regalima se uobičajeno projektuju sa jednostranim regalima uz krajnje zidove, između kojih se postavljaju dvostrani regali i prolazi. Širina radnog prolaza između svakog regala zavisi od karakteristika viljuškara  i drugih mašina koji će se u budućnosti u njemu koristiti, veličine robe i od same visine magacina. 

Prednosti

  • Najuniverzalniji sistem za skladištenje paleta,
  • Svaka paleta je diretno dostupna,
  • Totalna kontrola zaliha – svaka paleta zauzima samo jedno paletno mesto,
  • Značajno unapređenje svih procesa unutar magacina,
  • Maksimalna prilagodljivost svim vrstama robe u pogledu težine i dimenzija.

Još kategorija

1800

I više
projekata

18

godina iskustva
sa skladišnim sistemima

18

država sa referentnim
projektima