Kardex Serbia - Sistemi automatizovanog odlaganja i preuzimanja robe
Kardex Serbia - Sistemi automatizovanog odlaganja i preuzimanja robe

Kardex Serbia – rešenje za optimizaciju vaše intralogistike

Primena

Sistem za skladištenje i upravljanja robom za bilo koju vrstu robe koji značajno smanjuje potrebu za radnom snagom i troškove skladištenja. Svi tipovi vertikalnih i horizontalnih KARDEX sistema rade po principu “roba ka čoveku”. Ovaj princip omogućava da se do robe dođe brzo i da se vremena komisioniranja smanje na najmanju moguću meru.

  • Shuttle XP – skladišni sistem velike gustine i kompaktne osnove. Roba do čoveka stiže za veoma kratko vreme gde god se ona nalazila u mašini. Polični zazori u pristupnom otvoru omogućavaju operateru da pozicionira nekoliko polica u radnom otvoru.
  • Megamat RS – maksimalan kapacitet sa minimalnim iskorišćenjem osnove. Kompaktan dizajn osigurava maksimalni skladišni kapacitet iskorišćenjem što manje površine osnove.
  • Horizontalni karusel – maksimalni skladišni kapacitet i brzo kretanje robe u horizontalnom pravcu

Prednosti

  • povećano iskorišćenje prostora – efikasnost i do 80%
  • povećana tačnost – i do 99%
  • povećana komisiona produktivnost – i do 400%
  • dostignuta tačnost zaliha – i do 99%

Još kategorija

1800

I više
projekata

18

godina iskustva
sa skladišnim sistemima

18

država sa referentnim
projektima