Automatizovani skladišni sistemi za kutije
Automatizovani skladišni sistemi za kutije

Automatizovani skladišni sistemi za kutije sa regalnim dizalicama

Primena

Ovo rešenje predstavlja optimalni sistem za upravljanje kutijama koje se komisioniraju, radeći po principu “roba ka čoveku”. Regalna dizalica je uređaj koji je zadužen za odlaganje kutija na lokacije i njhovo preuzimanje, kao i njihov transport i odlaganje u otpremnu zonu skladišta. Dizalice se kreću u dva pravca: u pravcu regala, duž koridora, uz pomoć vođica i vertikalno kada treba robu da odlože na različite visinske nivoe i/ili dubine u regalima.

Regali su dizajnirani tako da se savršeno uklope sa kretanjem dizalice i sa visokoregalnim skladištenjem kutija. Njihov dizajn omogućava veću iskorišćenost prostora od uobičajenih sistema kao i povećanje skladišnog kapaciteta optimizacijom kretanja regalne dizalice.

Prednosti

  • brzo i pouzdano upravljanje robom
  • automatizacija procesa ulaska i izlaska robe
  • eliminacija grešaka koje su se dešavale usled manuelnog načina upravljanja tokovima robe
  • kontrola i poboljšanje skladišnog menadžmenta
  • konstantan rad 365 dana godišnje
  • brz povratak investicije

Još kategorija

1800

I više
projekata

18

godina iskustva
sa skladišnim sistemima

18

država sa referentnim
projektima