Specijalne najave
Specijalne najave
MEDIA CENTAR
Svi Specijalne najave Svi Specijalne najave
14.07.2016
Baze pokretnih regala, STAMH proizvod

Sistemi pokretnih regala maksimalno iskorišćavaju prostor zbog potrebe samo jednog koridora za prolaz viljuškara, time smanjujući potreban prostor za dobijanje istog kapaciteta skladištenja i do 50%. Sa preko 20 godina iskustva u dizajniranju, proizvodnji i implementaciji, Racks on Roll pokretni regali predstavljaju najbolji izbor za bilo koji tip skladišta. Aplikacija seizmičkih faktora prilikom proračuna je omogućena.

Sistem se sastoji od PLC kontrolisanih mobilnih baza koje se kreću po šinama koje se instaliraju u pod. Na njih se montira standardna oprema paletnih regala za maksimalni kapacitet skladištenja. Mobilne baze se pokreću od strane trofaznih motora sa redukcijama koje prenose obrtni moment direktno do motora koji pokreću točkove baza. Kompletan sistem se kontroliše od strane standardnog PLC daljinskog upravljača.

Kontrolni sistem je u konstantnoj interakciji sa sigurnosnim uređajima koji garantuju bezbednost operatera koji kontroliše pokretanje mobilnih baza. Automatski prekidač osvetljenja može da se instalira čime se pažnja posvećuje uštedi energije jer u tom slučaju osvetljenje radi samo u koridoru koji se trenutno koristi. Opcija noćnog pozicioniranja je takođe dostupna i često veoma korisna jer omogućava sistemu da tokom neradnih časova pretpostavi pozicije regala tako da se svaki koridor otvori podjednako, čime se postiže prirodna ventilacija uskladištenih proizvoda.

Još kategorija

1800

I više
projekata

18

godina iskustva
sa skladišnim sistemima

18

država sa referentnim
projektima