Specijalne najave
Specijalne najave
MEDIA CENTAR
Baze pokretnih regala, STAMH proizvod
14.07.2016
Baze pokretnih regala, STAMH proizvod

Sistemi pokretnih regala maksimalno iskorišćavaju prostor zbog potrebe samo jednog koridora za prolaz viljuškara, time smanjujući potreban prostor za dobijanje istog kapaciteta skladištenja i do 50%. Sa preko 20 godina iskustva u dizajniranju, proizvodnji i implementaciji, Racks on Roll pokretni regali predstavljaju najbolji izbor za bilo koji tip skladišta. Aplikacija seizmičkih faktora prilikom proračuna je omogućena. Sistem se sastoji od PLC kontrolisanih mobilnih baza koje se kreću po šinama koje...

Još kategorija

1800

I više
projekata

18

godina iskustva
sa skladišnim sistemima

18

država sa referentnim
projektima