Проекти
Проекти
Медия център
Всички Проекти Всички Проекти
13.06.2016
Автоматизирана вертикална складова система тип Shuttle XP за ФИЛКАБ АД

Акционерно дружество ФИЛКАБ е учредено през 1999 г. със 100 % частен капитал. Компанията се налага като коректен и отговорен към клиентите си партньор, който осигурява цялостни решения и доставки на електротехнически продукти, специализиран сервиз и компетентна консултация.

 

Фирмата организира доставки на кабелни изделия, електроапарати и средства за автоматизация, електроапаратура средно напрежение, кабелна арматура и аксесоари, осветителни тела, електроинсталационни материали, фотоволтаични модули и свързаните с тях носещи конструкции, инверторни станции, кабели и конектори. Поддържат се изискваните от пазара складови наличности и асортименти. Производството на продукти от пазарната листа на фирмата непрекъснато се разширява, ръководено от високи изисквания за рентабилност и качество.

Компанията работи на база сертифицирана интегрираната система за управление включваща управление на качеството, околната среда, здравословните и безопасни условия на труд съгласно ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 и OHSAS 18001:2007. Системата за управление на качеството съгласно ISO 9001:2008 е сертифицирана през 2002 г. и пресертифицирана през 2005 г. и 2008 г.

Клиенти на Филкаб АД са дружествата в електропроизводството, електропреноса и електроразпределението, в комуникационния сектор, фирми с електромонтажна, строителна и търговска дейност. Важни клиенти са чужди инвеститори и генерални изпълнители на структуроопределящи обекти, българските инвеститори от малкия и средния бизнес, стопански фирми и обществени сдружения. На нас се довериха за съвместна работа български и чуждестранни компании.

За да обслужва по-добре складовото си стопанство, Филкаб АД достави от СТАМ автоматизирана вертикална складова система тип Shuttle XP 250 2450x864 с височина от 7,85 м.

Заеманата площ на автоматизираната складова система е 8,55 м2, а складовият капацитет е 105,86 м2. Това решение за съхранение и пикинг позволява на Филкаб АД да използва оптимално складовия капацитет и да постигне занчителни икономии при обработката на стоковите наличности. Избраната степен на автоматизация е избрана така, че да отговаря точно на бизнес процесите на фирмата.

Предстои също така закупуването и внедряването на складов софтуер, който ще свърже складовото стопанство с наличната ERP система, което ще улесни и регулира в голяма степен управлението на складовите наличности на фирмата.

 

Още категории

1800

and more
projects

18

years experience
in racking systems

18

countries & more
with our systems