Проекти
Проекти
Медия център
„СТАМ ЛТД” ООД - ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО
12.12.2017
„СТАМ ЛТД” ООД - ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО

„СТАМ ЛТД” ООД ПОЛИТИКА НА СИСТЕМАТА ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА КАЧЕСТВОТО Настоящата политика на системата за управление на качеството в „Стам ЛТД“ ООД е част от общата визия за развитие на дружеството. Ръководството на „Стам ЛТД“ ООД, в лицето на Управителя, официално декларира политиката си по управление на качеството, която се огласява, осъзнава, прилага и поддържа от всички служители и работници във фирмата. Политиката по управление е насочена към все по-пълното удовлетворяване...

Стам ЛТД ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана
10.08.2017
Стам ЛТД ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана

"Стам ЛТД" ООД обявява процедура за избор на изпълнител чрез публична покана с предмет: Услуги за внедряване на система за управление на околната среда съгласно стандарт ISO 14001:2015 и актуализиране на действащата в "Стам ЛТД" ООД система за управление на качеството за постигане на съответствие със стандарта ISO 9001:2015. Изборът на изпълнител ще бъде проведен при спазване на условията и реда за определяне на изпълнители от страна на бенефициенти на безвъзмездна финансова помощ, посочени в ЗУСЕСИФ и...

Още категории

1800

and more
projects

18

years experience
in racking systems

18

countries & more
with our systems