Блог
Блог
Медия център
Всички Блог Всички Блог
30.11.2016
ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И КОМИСИОНИРАНЕ KARDEX REMSTAR ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ

ИНФОРМАЦИЯ НЕОБХОДИМА ЗА РАЗРАБОТВАНЕ НА ПРОЕКТ ЗА

АВТОМАТИЗИРАНИ СИСТЕМИ ЗА СЪХРАНЕНИЕ И КОМИСИОНИРАНЕ

KARDEX REMSTAR

ИНДУСТРИАЛНИ СИСТЕМИ

 

1.  Какво ще бъде съхранявано в системата – артикули, контейнери, кутии ?

2. Размери на артикулите / контейнерите – Широчина х Дълбочина х Височина в мм;

3.  Тегло на артикул / контейнер;

4. Размери на помещението – Широчина х Дълбочина х Височина в мм; Чертеж / скица на помещението ще бъде много полезна за извършване на изчисленията ако е налична такава; Ограничения, заети зони в помещението също следва да бъдат отбелязани;

5. Какво количество артикули / контейнери ще бъдат съхранявани в системата ?

6.  Съществуват ли планове за бъдещо разширяване ? Важно е да се знае от началото и да се вземе под внимание при извършване на изчисленията (в % или точен брой артикули / контейнери);

7.  Системата ще бъде ли свързана с компютър свързан и с други системи ? Например – ако съществуват планове за купуване на още системи и всички трябва да бъдат свързани с един софтуер ( WMS ), трябва да бъде посочено, за да бъде избран подходящ тип система и опции;

8.  Ако съществуват срокове за изпълнение, същите да бъдат отбелязани;

DOWNLOAD PDF FILE

Още категории

1800

and more
projects

18

years experience
in racking systems

18

countries & more
with our systems