Kardex Remstar Towermat вертикална лифт складова система
Kardex Remstar Towermat вертикална лифт складова система

Ефикасно пестене на пространство за съхранение на извънгабаритни и тежки товари
Towermat вертикална лифт система - идеалното място за оптимизирано съхранение на тежки стоки

Приложение

Артикули с големи размери и тежки товари изискват особено добре обмислена логистика на съхранение. В миналото нерентабилното използване на пространството за съхранение на дългомерни материали, ламаринени листове, инструменти, палети или бокс палети, предизвика изключително сложни въпроси относно обработката  им и свързаните с това високи разходи в дългосрочен план. Кардекс Ремстар доставя динамични и гъвкави решения за тези специални изисквания: Towermat вертикалните лифт системи. Стоки с общо тегло до 5000 кг за тава могат да бъдат ефективно интегрирани в процеса на логистиката за съхранение с Towermat. Гъвкавият дизайн на Towermat дава възможност да се постигне оптимално използване на наличното пространство: Минимална заемана площ, най-доброто възможно използване на съществуващата височина на помещението. Резултатът: много по-голям капацитет за съхранение и по-висока производителност на обработката на материалите.

Towermat Sheet Metal Handling / обработка на ламаринени листове

Материали с голяма повърхност с размери до 2000 х 6000 мм се съхраняват в специално пространство на малка площ в Towermat  за ламаринени листове и автоматично се транспортират до оператора. Това позволява на товари до 5000 кг на тава да се транспортират лесно и безопасно. Кардекс Ремстар предлага специален дизайн с една или две складови кули,  отговоряйки по този начин на изискванията при съхранението на различни обеми.

Towermat Long Goods Handling / обработка на дългомерни материали

Удобството за потребителя е важно, когато се съхраняват дългомерни материали. Тръби, стоманени пръти и други подобни стоки, всяка с дължина до 12,200 мм , може да бъде складирана ефективно и напълно автоматизирано. Възможността за съхраняване на товари до 5000 кг на малка площ и максимално усвояване на площта за складиране са с изключително впечатляващи характеристики. Гъвкавите възможности за адаптиране на вертикалната лифт система  отговарят на индивидуалните изисквания на клиента, като например създаване на директна връзка с режещите инструменти.

Towermat Pallet Handling / обработка на палети

Доказаните в бъдещето решения са индивидуалните! Кардекс Ремстар също следва този принцип, когато става въпрос за логистиката за съхранение на особено тежко оборудване като палети и бокс палети. Гъвкавостта и адаптивността на Towermat означава, че почти всеки материал с тегло до 5000 кг може да се съхранява изключително ефективно във всяка тава. Оптималната производителност в областта на обработката на материали се постига чрез адаптиране на системата към съществуващите системи на клиента и оформлението на сградата.

Towermat Heavy Loads Handling / обработка на тежки товари

Гъвкавост на складиране на специални инструменти - щанци

Съхраняване на тежки, обемисти инструменти е особено предизвикателство: тежки товари и товари с неправилна форма трябва да бъдат съхранявани по начин, който спестява място и позволява безопасен обратен достъп. Идеалното адаптиране на системата към спецификациите на съхраняваните стоки и структурата на средата носи значителни ползи по отношение на ефективност, надеждност и бързина. Гъвкавостта и изпълнението на решенията, играят ключова роля за оптимизиране на процесите.

Още категории

1800

and more
projects

18

years experience
in racking systems

18

countries & more
with our systems