Kardex Remstar Shuttle XP 1000 за тежки артикули
Kardex Remstar Shuttle XP 1000 за тежки артикули

Shuttle XP 1000 разширява обхвата на серията Shuttle XP за полезен товар на тава от 1000 кг, като представя и допълнителен спектър от решения.

Приложение

Новата система Shuttle XP предлага:

 • Повишаване ефективността на съхранението, изваждането и дистрибуцията на (тежки) артикули
 • Бърза, цялостна и надеждна доставка на стоки дори при усложняване на складовата логистика
 • Спестени разходи в следствие на оптимизирането на наличния складов капацитет
 • Повишаване управлението на наличностите и оптимизиране на материалните потоци
 • Повишена производителност в следствие на бързия достъп до стоките
 • Защита и безопасност както за персонала, така и за съхраняваните артикули
 • Изключително високи нива на полезен товар на тава в целия диапазон от ширини на тавите  

С двете нови приложения, Shuttle XP 1000 се постига лесно по-висока добавена стойност в обсега на високите тегла.

1. Специалният дизайн на тавите позволява съхранението на палети по най-прост начин НОВО

2. Вградената конструкция на крана улеснява и прави възможно бързото обслужване на тежки товари. 

Предимства

 

 • Полезен товар-За съхранение на тежки стоки, новата Shuttle XP 1000 предлага до 1,000 кг на тава. Дори при ширина на тавата от 4,050 мм, тя може да предложи 800 кг полезен товар!
 • Производителност-Обширният диапазон от системи за светлинно обозначение уле- сняват простото, бързо и точно пикиране.
 • Гъвкавост-Широкият диапазон от опции и аксесоари правят Shuttle XP 1000 изключително гъвкава и сигурна инвестиция. Височината на системата може лено да се променя съобразно бъдещите модификации на сгра- дите, могат да бъдат монтирани допълнителни отвори на достъп (максимум 6 отвора на достъп за система), възможно е също така да бъдат използвани тави с различен теглови капацитет в зависимост от приложението. Разбира се, всички горепосочени модификации могат да бъдат извършени, след инсталирането на системата.
 • Ергономичност-Системата може да бъде ком- плектована с кран и с устройство за изваждане на тавата извън системата, при което товари над 20 кг могат лесно да бъдат вдигани, при това не само се постигат ергономични условия на труд, но и значително намаляване на работните усилия.
 • Здравина и модулност-Shuttle XP 1000 подхожда идеално на всяка сграда и на работните процеси на клиентите. Общото бруто тегло на система е 67 тона или 120 тона. 

Още категории

1800

and more
projects

18

years experience
in racking systems

18

countries & more
with our systems