Kardex Remstar Horizontal Carousel
Kardex Remstar Horizontal Carousel

Кардекс хоризонтален карусел - автоматизирани складови системи

С Кардекс Ремстар Хоризонтален карусел стоките се съхраняват и изтеглят бързо, надеждно и рентабилно.

Приложение

Хоризонталният карусел дава възможност за максимално използване на съществуващата дължина на помещението. Чрез централен отвор за достъп, разположен в предната част на хоризонталния карусел и подреждането на машините в така наречените пикинг станции, дава възможност на потребителя за бърз достъп до съхраняваните стоки върху минимално заета площ. Това намалява времето, за което се изминава разстоянието до складираните стоки, обикновено необходимо за персонала, работещ на конвенционални складови системи. 

Друго предимство: всички хоризонтални карусели, принадлежащи към една станцията работят едновременно. Това гарантира постоянен достъп до стоките и намалява времето за изчакване до минимум.

Ефективния достъп до стоките става възможно чрез свързване на Хоризонталния карусел със софтуер за управление на склад (например Kardex Remstar Power Pick Global) и с помощта на различни оптични елементи на дисплея. Производителността може да се подобри още повече, при прилагане на стратегията „групово комисиониране на поръчки“.

Хоризонталният карусел е система от превозвачи или тави, които се движат по овална писта, и доставят желаната стока директно до оператора, при поискване. Превозвачите или тавите са предвидени за употреба при различен режим на натоварване, като отделните товарни звена могят да се поставят на отстояние до 1,5 инча едно от друго, което увеличава полезноизпълзваемата площ на машината.Налични са различини по вид полици, с цел оптимизиране на пространството и услесняване работата на машината. На корекции подлежат и дълбочината, широчината и разстоянието,като това позвлолява повишаване на плътността на използване на пространството. Използването на Хоризонталния карусел спестява между 40% и 60% складова площ. Бърза възвръщаемост на инвестицията.

Автоматизираните складови системи Kardex Remstar Horizontal Carousel са приложими при помещения с ограничена височина.Редуцират до 15 % пътя на оператора и опростяват процеса на пикиране.

Хоризонталният карусел винаги избира най-краткия път

Тройна станция:

 • Три хоризонтални карусела
 • Разположение на станциите:
 • L-образна форма
 • I-образна форма (всички машини с еднаква дължина; разположени в един ред)
 • Станция за двама оператори
 • Подходяща за помещения до 3м височина

Висока станция с подемна платформа:

 • С възможност от две до четири каруселни станция (максимум 4 хоризонтални карусела)
 • Една машина е с приблизителна височина 4 m
 • Височината на едната е разделена на 2 до 3 зони за пикиране от софтуер за управление на склад (Power Pick Global), за   оптимизация на времето. Повдигащата се маса се движи към всички артикули в първата зона, преди да премине към следващата.
 • Подходяща за помещения с височина до 4,5 метра

Станция на няколко нива:

 • Система с няколко нива - състои се от няколко хоризонтални карусела, с повдигаща платформа
 • Хоризонталните карусели са подредени един върху друг (снимката показва пример с 6 машини)
 • Една машина е с височина минимум 2,5 м
 • Всяко ниво работи независимо от другите; има оператор на всяко ниво
 • Може да бъде използвана конвейерна технология като опция, за улесняване движението на материалите между нивата
 • Подходяща за помещения с височина до около 5 метра

 

Предимства

 • Спестява време - при принцип на работа “Goods to Man”, се елиминра времето за търсене на желания продукт и се избягва човешката грешка
 • Спестява пространство
 • Завишена товароносимост - в Хоризонталния карусел могат да се съхраняват до 60 тона
 • Адаптивни размери - може да се нагоди спрямо индивидуалните изисквания на пространството
 • Висока точност - оптичните елементи на дисплея на машината и на работното място предоставят цялата необходима информация. Подобрената точност на пикиране и поставяне на артикулите от над 99%, предотвратява грешките и неправилното пикиране на клиентски поръчки. 
 • Гъвкавост на съхранение - с капацитет на натоварване до 54,000 кг за машина, е възможно да се съхранявт и тежки товари. В допълнение, всеки подвижен стелаж може да бъде разделен по височина с помощта на регулируеми рафтове, които също дават възможност за отлично и ефективно съхранение и изтегляне на различни по размер стоки и обемисти предмети.
 • Безопасна експлоатация - комплектност на оборудването за безопасност, като автоматични плъзгащи се врати и предпазна ограда, са предпоставка за предотвратяване на инциденти и са гаранция за безопасна работа с машината.

Още категории

1800

and more
projects

18

years experience
in racking systems

18

countries & more
with our systems