Kardex Bulgaria - Изпълнени проекти в България и Сърбия
Кардекс България - Автоматизирани системи за съхранение и комисиониране

Индивидуални гъвкави складови решения за осигуряване на Вашия успех.Във всеки клон на индустрията.

Приложение

Клиентите говорят

 

Увеличихме складовия капацитет

Любомир Дойчев, продуктов мениджър в Сентилион ООД - София

В новата си модерна производствена сграда, Сентилион промени и складовата си база като инсталирахме две вертикални лифт системи Shuttle XP 250 - производство на Kardex Remstar, със съдействието и професионалната подкрепа на Сторакт БГ.  С реализирането на проекта за технологично обновяване, ние планираме, съхраняваме и конфекционираме над 8000 артикула електронни елементи. Това ще става с помощта на специализирания софтуер Power Pick Global OPP интегриран с фирмената ERP система. С новата придобивка постигнахме увеличаване на производителността, като намалихме времето за обработка, проследимост и идентификация чрез бар-код четци. Максимизирахме складовото пространство чрез уплътняване по височина и площ, като в същото време увеличихме складовия капацитет и постигнахме бърз достъп до материалите. Намалихме времената за инвентаризация, следене по срок на годност и минимално количество. Много важно за нас е, че можем бързо да правим различни видове справки.

Надяваме се и в бъдеще да работим все така успешно с Kardex.

 

Подобрихме производителността

Инж. Тодор Керемидчиев, производствен директор на Хидравлични Елементи и Системи (ХЕС) АД - Ямбол

ХЕС е производствено предприятие с дългогодишен опит. Значителна част от продукцията - цилиндри и хидравлични изделия от висок клас, е предназначена за износ. За нас е много важно да управляваме ефективно производствените и свързаните с това процеси на съхранение. Със закупуването на 4 автоматизирани вертикални складове тип Shuttle XP 500 ние решихме много проблеми, свързани с производителността, безопасността, сигурността на съхранение, следенето и точността на поръчките и пр.

Много сме доволни от работата на системите и от сътрудничеството ни със Сторакт. Те ни осигуряват гаранционното и извънгаранционно обслужване. Можем да разчитаме на тях във всеки един момент.

 

Точен отчет на наличностите и инвентаризация в реално време

Инж. Златко Златков – Управител и собственик на Комел Софт ООД - София

Разширяването на дейността на фирмата наложи да потърсим съвременни начини на съхранение и водене на отчетност по обикновени и он-лайн поръчки и доставки. Решението беше намерено съвместно със Сторакт и предлаганите от нея автоматизирани вертикални складови системи за съхранение и комисиониране на стоки, производство на Kardex Remstar. Средствата осигурихме по ОП „Конкурентноспособност“, по мярка за малки и средни предприятия.

В началото на 2013 г. бяха доставени и пуснати в експлоатация 3 бр. Kardex Shuttle XP 250 2450 x 864 x 6350 заедно със складовия софтуер на производителя за управление на наличностите и поръчките. Благодарение на тях постигнахме изключително точност при изпълнение на поръчките. Имаме точен отчет на наличностите и може да правим инвентаризация в реално време. Те заемат от 25 кв. м, а в същото време с тях постигаме складов капацитет от 250 кв. м. След като наредихме артикулите в тях, освободихме складова площ от 300 кв. м.

С вертикалните складове успяхме да намалим разходите за труд. В същото време постигнахме ергономичност при обслужването на стоките, безопасност и контрол на съхранението и др.

Доволни сме и ще продължаваме да търсим нови предизвикателства в областта на ефективните решения заедно със Сторакт. 

Още категории

1800

and more
projects

18

years experience
in racking systems

18

countries & more
with our systems