Автоматизирани складове за кутии и кашони
Автоматизирани складове за кутии и кашони

Автоматизирани складови системи за кутии-Стакер кранове за кутии

Приложение

Aвтоматизираните системи за съхранение на кутии  работят на принципа „Стоката при човека“: артикулите, които предстоят да бъдат натоварени или локализирани върху отделните нива се обслужват автоматично от трансманипулатор, който ги пренася до поста на оператора, така че той да може както да вземе, така и да постави продукт. След това кутиите се връщат по техните места на нивата като се извършва същата процедура в обратен ред.

Работното място намиращо се в началото на системата  може да бъде оборудвано с всички необходими елементи за да се оптимизира работата на оператора: терминална станция, скенер, кутии, сакове и т.н.

Автоматизираните складове за кутии намират приложение в процесите на обработка, които дават директно отражение върху продуктивността на организацията, намаляване на цената и подобряване на обслужването във веригата на доставки.

Автоматизацията на склада се свързва  с термина Трансманипулаторни кранове. Съвкупността от вертикалната и хоризонталната възможност за движение, както и високата скорост на трансманипулатора, позволяват стоките да бъдат обработвати три пъти по бързо.

ОСНОВНИ КОМПОНЕНТИ:

ТРАНСМАНИПУЛАТОР

Осъществява операциите по поставяне и изваждане на кашони от стелажите.

СТЕЛАЖИ

Проектирани за да се приспособят към движенията на трансманипулатора и за съхранение на кашони във височина

Pickup & Deposit (P&D) СТАНЦИИ

Места в склада, където са разположени станциите за picking и вход на кашони. Състоят се от поредица от конвейерни ленти, които подпомагат комуникацията между работните станции и трансманипулатора.

СИСТЕМА ЗА УПРАВЛЕНИЕ

Управлява всички складови операции, като оптимизира времето за изпълнение, както и използването на складовото пространство. 

Aвтоматизираните системи за съхранение на кутии  работят на принципа „Стоката при човека“: артикулите, които предстоят да бъдат натоварени или локализирани върху отделните нива се обслужват автоматично от трансманипулатор, който ги пренася до поста на оператора, така че той да може както да вземе, така и да постави продукт. След това кутиите се връщат по техните места на нивата като се извършва същата процедура в обратен ред.

Работното място намиращо се в началото на системата  може да бъде оборудвано с всички необходими елементи за да се оптимизира работата на оператора: терминална станция, скенер, кутии, сакове и т.н.

Автоматизираните складове за кутии намират приложение в процесите на обработка, които дават директно отражение върху продуктивността на организацията, намаляване на цената и подобряване на обслужването във веригата на доставки.

Автоматизацията на склада се свързва  с термина Трансманипулаторни кранове. Съвкупността от вертикалната и хоризонталната възможност за движение, както и високата скорост на трансманипулатора, позволяват стоките да бъдат обработвати три пъти по бързо.

Предимства

  • Възможност за работа при тесни работни коридори и височини по-големи от 30м
  • Трикратно увеличение на скоростта на движение на стоките в двете посоки;
  • Автоматизирано управление на крановете;
  • Постоянен контрол и обновление на инвентара;
  • Запаметяване на всички процеси в склада посредством софтуер за управление;
  • Елиминиране на човешката грешка.

Още категории

1800

and more
projects

18

years experience
in racking systems

18

countries & more
with our systems