Проекти
Проекти
Медия център
„СТАМ ЛТД” набира безработни лица за позиция Инженер - 23.05.2017
23.05.2017
„СТАМ ЛТД” набира безработни лица за позиция Инженер - 23.05.2017

„СТАМ ЛТД” набира безработни лица за позиция Инженер, оценяване и остойностяване на обекти в рамките на проект BG05M9OP001-1.003-0574 "Нови работни места в "Стам ЛТД" ООД", финансиран по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Основни отговорности: Участва в оразмеряване на обекти Оценява различни варианти на проектни решения Изготвя количествено-стойностни сметки в съответствие със...

Проект BG16RFOP002-2.002-0350 "Подобряване на бизнес процесите в "Стам ЛТД" ООД".
08.03.2017
Проект BG16RFOP002-2.002-0350 "Подобряване на бизнес процесите в "Стам ЛТД" ООД".

  На 06.03.2017 г. "Стам ЛТД” ООД подписа с Управляващия орган на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект BG16RFOP002-2.002-0350 "Подобряване на бизнес процесите в "Стам ЛТД" ООД". Средставата за изпълнението на проекта се предоставят от Европейския съюз чрез Европейския фонд за регионално развитие, като общата му стойност е 170 300.00 лева, от които 119 210.00 лева безвъзмездно...

"СТАМ ЛТД” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана за извършване на доставка на инженерен CAD софтуер по проект № BG05M9OP001-1.003-0574-C01.-28.12.2016
28.12.2016
"СТАМ ЛТД” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана за извършване на доставка на инженерен CAD софтуер по проект № BG05M9OP001-1.003-0574-C01.-28.12.2016

„СТАМ ЛТД” ООД обявява процедура за избор на изпълнител с публична покана за извършване на доставка на инженерен CAD софтуер по проект № BG05M9OP001-1.003-0574-C01 „Нови работни места в „СТАМ ЛТД” ООД”. „СТАМ ЛТД” ООД кани всички заинтересовани да подадат своите оферти в срок до 00:00ч. на 05.01.2017 г., като подаването на оферти се извършва чрез Модул „Е-тръжни процедури” на  Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в периода...

Още категории

1800

and more
projects

18

years experience
in racking systems

18

countries & more
with our systems