Проекти
Проекти
Медия център
Всички Проекти Всички Проекти
13.07.2018
На 11.07.2018 г. "СТАМ ЛТД" ООД приключи изпълнението на договор за безвъзмездна финансова помощ № BG05M9OP001-1.003-0574-C01 за изпълнение на проект "Нови работни места в "Стам ЛТД" ООД"

Още категории

1800

and more
projects

18

years experience
in racking systems

18

countries & more
with our systems