Автоматични машини за опаковане с чембер лента

Автоматични машини за опаковане на палети, кутии, плоскости, дългомерни материали и други с чембер лента. Автоматично, скоростно и надеждно чембероване
Решения от
Поискайте оферта