Решение за всеки склад www.stamh.com

СОФТУЕР ЗА
УПРАВЛЕНИЕ НА СКЛАД
и Логистика - WMS

Продължете надолу

Какво е WMS?

WMS (Софтуер за управление на склад и логистика) управлява всички дейности в един или множество складове и дистрибуционни центрове. WMS значително повишава продуктивността и ефективността на наличните ресурси – персонал и оборудване. WMS спомага за оптимизиране на складовите операции и повишава нивото на обслужване на клиентите.

 • Мобилни терминали (микрокомпютри с вградени кодочетци) - устройства за събиране на информация, запазена в графичен (едномерни бар- или двумерни QR- кодове) или в електромагнитен (радиочестотна идентификация - RFID) вид.
 • Кодиращи устройства – етикетни принтери (за графични или RFID носители) и др.
 • Устройства за втоматизация, значително ускоряващи и безкомпромисно прецизиращи процеса на комисионирането (Light-guided picking, Voice-guided picking, по популярни като Pick-by-Light, Pick-by-Cart, Pick-by-Voice и Pick-by-Vision).
 • Тук може да се добавят и мрежите, обезпечаващи преноса на данните в реално време, тъй като софтуерът и автоматизацията губят голяма част от смисъла си, ако няма да работят действително в реално време.
purpose

Какви са възможностите на WMS?

Основно WMS обслужва управлението на задачите (и разпределянето, и контрола по изпълнението им от персонала) на всички процеси, свързани с:

 • Получаване, опознаване и заприхождаване на стоката.
 • Нейното настаняване за съхранение, съгласно предефинирани критерии, логика и стандарти (FIFO, FEFO, LIFO).
 • Инвентаризиране на наличностите, включително поддържане на процедури по завеждане на брак и липси.
 • Събиране (комисиониране, пикиране) и окомплектоване на поръчки за експедиция на стока от склада.
 • Проверка и контрол при товарене в превозни средства.
 • Допълнителни процеси като: резервации на стоки, презареждане на локации, преподреждане на складовите площи (с цел „уплътняване“ или оптимизиране на пространствата, свързано със сезонност, оборотност и пр. на стоките).
 • Управление и отчет на услуги с добавена стойност (особено за 3PL/LSP компаниите), като: съхранение при различни условия, окомплектовка/декомплектовка (с проследяване на генеалогията на продуктовите атрибути), пре/опаковане, етикетиране, подготвяне на смесени клиентски поръчки за разнос / изпращане по куриер и др.

Освен всичко това, WMS осигурява пълна проследимост, както на всички атрибути на стоката (напр. срок на годност, партидност, серийност, уникални номера, йерархия на опаковане, доставчик, клиентска поръчка, точка на доставка и мн. др.), така и на действията на служителите.

Области на приложение

WMS системите са широко използвани в:

 • Производствени складове (и за суровини/материали, и за готова продукция) – включително за замразени храни и селскостопанска продукция.
 • Складове за дистрибуция на собствени / чужди стоки.
 • 3PL/4PL (3rd / 4th Party Logistics) или още LSP (Logistics Services Providers) компании, поемащи логистиката и предоставящи услуги с добавена стойност на други компании – техни клиенти.
 • Складове за междинно съхранение от транспортни компании (особено за групажни и трансмодални превози).

Обслужваните браншове са неизброими: от фармация/козметика/парфюмерия, хранителна индустрия, електроника, химическо производство, машиностроене, текстилна и шивашка промишленост до ритейл и куриерски бизнес - всички сфери на икономиката, свързани с движение и съхранение на суровини/стоки подлежат на оптимизация чрез внедряване на специфично адапртираното и интегрирано WMS решение.

Какви са ползите на WMS за твоя бизнес?

 • Осигурява информация в реално време и пълна проследимост за стоковите наличности и движението на суровини, материали, опаковки/амбалаж, готова продукция и пр.
 • Следи параметрите им по зададени критерии: срокове, партиди, йерархии и др.
 • Управлява всички процеси по: заприхождаване, настаняване, преместване, презареждане, комисиониране, асемблиране, експедиция, брак, инвентаризация и др.
 • Организира и отчита работата на служителите: управлява и маршрутизира задачите, отчита изпълнението им и поддържа пълна история, хронология и проследимост на действията.
 • Осигуряване на интеграция със счетоводни, CRM, ERP и други системи.
 • Осигурява цялостен поглед, както и детайлни справки и отчети по всички сечения на свързаните със склад и логистика сфери на дейност в предприятието.
 • Поддържа работа с мобилни или стационарни устройства за автоматизирано събиране и отчитане на данни – 1D скенери, 2D имиджъри, RFID четци и др.
 • Оптимално използване на складовите пространства.
 • Повишаване ефективността и продуктивността на работната сила.
 • Минимизиране грешките и ускоряване изпълнението на клиентските поръчки, което води до повишаване коректността на обслужване и липса на разходи за обратен транспорт.
 • Автоматизиране на складовите дейности, значително намаляващо зависимостта на компанията от експертен персонал.
 • Поддържа разнообразни политики за поставяне, презареждане и изпълнение на поръчки (FIFO, FEFO, LEFO, както и специфични изисквания на вложител или клиент и др.).
 • Осигурява богат набор от справки за производителността и история на събитията.
 • Детайлно остойностяване на всички логистични дейности (billing), базиранo на различните договори “Вложител - Клиент”.
 • Повишено ниво на обслужване на вътрешни и външни клиенти чрез осигуряване на контролиран web-достъп за вложителите.

Защо да изберете STAMH?

От години ние създаваме най-модерните решения за складови системи, които са лесни за използване и водят до ефективност на разходите. С нашите знания и опит ние разработваме иновативни решения за максимално оползотворяване на вашето складово пространство, както и за пълната оптимизация на всички процеси в склада. Ние сме насочени към иновативни разработки, което ни позволява да предлагаме модерна продуктова гама и цялостно обслужване .

От създаването на компанията ни до днес, ние сме реализирали множество проекти във всички индустрии и бизнеси. Това ни спечели огромно доверие и се наложихме на пазара като лидер No1 в решенията за складови системи.

Ние вярваме, че нашите продукти не само отговарят на вашите нужди, но също така допринасят и за успеха на вашия бизнес.

Позволете ни да съхраняваме бизнеса ви!

2500

и повече реализирани проекти

20

годишен опит в стелажните системи

20

и повече държави с нашите системи

Контакти Всички полета, са задължителни.